Citáty

mé oblíbené

Buddha

„Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti.“

„Můžete ztratit jen to, k čemu jste připoutáni.“

„Mír pramení z vnitřku, nehledejte ho mimo sebe.“

„Kdo má vládu sám nad sebou, je mocnější než ten, kdo vládne celému světu.“

„Minulost je pryč, budoucnost ještě nenastala, tak se netrapme tím, co bylo, a nestrachujme se o to, co bude. Vraťme se do přítomného okamžiku, kdy se můžeme skutečně dotknout života, a život je jen „teď a tady”.“

Dalajláma

„Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Tak se znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost. Žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“

Seneca

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

Ben Stein

„První krok proto, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.“

John C. Maxwell

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje“.

Elbert Hubbard

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Leonardo da Vinci

„Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.“

Advertisement
%d blogerům se to líbí: