O józe

Velmi stručné přiblížení jógy – zájemci o hlubší poznání mohou hledat detailnější informace   na internetu (třeba na Wikipedii v češtině či v angličtině). 

Západní svět chápe jógu jako fyzické cvičení. Ve skutečnosti jde o filozofii / ucelený přístup k životu.

Na začátku byl souhrn moudrostí a názorů na vznik světa, otázky a odpovědi, jak a proč se věci dějí (indické védy, upanišady, dharšany). Souhrn toho všeho představuje Pataňdžaliho kompilace Jógasutra, která vznikla 250 – 200 let před naším letopočtem a zahrnuje osm stupňů jógy (osm stavů mysli). Cvičení ásan je jen jedním z nich.

Ásana je déle trvající poloha těla, která se vyznačuje pevností a pružností. Jednotlivé ásany (základní pozice) byly definovány až mnohem později v době rozvoje hathajógy (v 11. – 15. století), a hlavně od 19. století, odkdy se vyvíjí moderní jóga (ve vazbě na kult těla, švédskou léčebnou gymnastiku, různá bojová umění a zdravotní cvičení).

V roce 1933 vznikla v jihoindickém Mysore první jógová škola, jejímž zakladatelem byl Krišnamačárija. Ten také poprvé zařadil do tréninku sestavu Pozdrav slunci, čímž začal propojovat jednotlivé ásany spolu s plynoucím dechem (vinyása).

Základem všech moderních stylů jógy je ashtanga, přesně daná osmistupňová sestava, ze které se odvíjí všechny současné styly jógy.

V moderním pojetí je cílem jógy dosáhnout rovnováhy těla, mysli a ducha (body-mind-spirit).